Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas συνεχίζει την διοργάνωση Εκπαιδευτικής Ακαδημίας!
Σε συνεργασία με την εταιρία MSP Business Coaching & MORE Ltd, στις 8 Μαρτίου, διεξήχθη το τρίτο σε σειρά σεμινάριο με στόχο την ανάπτυξη του Δικτύου των Υπεραγορών Mas όπως επίσης και την εκπαίδευση όλου του εργατικού δυναμικού του Ομίλου.