Ειδοποίηση Απορρήτου

1. Ποιoί Είμαστε

H εταιρεία Σ.Υ.Κ ΑΝΕΜΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΛΤΔ (η «Εταιρεία», «εμείς»), συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες της («εσείς», «σας»), βάσει της συγκατάθεσης για εγγραφή στην κάρτα ανταμοιβής. Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που οφείλει η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας με βάση την νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), να παρέχει σε εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται. Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου επισυνάπτεται στη Κάρτα Άφιξής/Σύμβαση που συνάπτει η Εταιρεία μας μαζί σας, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Με την υπογραφή σας στη Κάρτα Άφιξης/Σύμβαση επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αντιλαμβάνεστε την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου.

2. Ποια Δεδομένα Συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς κατά την σύναψη της Σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

  • Προσωπικά στοιχεία/λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της ημερομηνίας γέννησης ή / και ηλικίας σας;
  • Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση;

3. Σκοπός της Συλλογής

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθοι:

  • Για να λαμβάνουμε πληροφορίες από εσάς που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε ή/ και να προωθήσουμε την παροχή των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων μας.
  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν;
  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για/σχετικά τα προϊόντα μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν;
  • Για να σας ενημερώσουμε για προωθητικές εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές κτλ; Για οποιοσδήποτε άλλο συγκεκριμένο Δεν συλλέγουμε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά πιο πάνω και δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας εκτός εάν εσείς μας το ζητήσετε. Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες μεθόδους λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Φύλαξη των Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε στα γραφεία της Εταιρείας, όπου αυτά φυλάγονται και αποθηκεύονται. Για την φύλαξη και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων η Εταιρεία παίρνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ (ελεγχόμενη πρόσβαση, firewalls, antivirus, κρυπτογράφηση δεδομένων, κ.α.).

5. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Εντός της Εταιρείας μας, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο όσοι χρειάζεται να έχουν, με καθήκον εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2. Εκτός της Εταιρείας μας, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης της, όπως εταιρείες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρείες παροχής και συντήρησης λογισμικού. Η επιλογή συνεργατών γίνεται πολύ προσεκτικά, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ληφθούν επαρκής διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την σχετική νομοθεσία και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Στους εξωτερικούς αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2.

6. Χρόνος Φύλαξης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων. Μετά την ισχύουσα περίοδο διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται αμετάκλητα εκτός αν η καταστροφή απαγορεύεται για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από εμάς για ειδοποιήσεις μάρκετινγκ και ενημέρωσης υπηρεσιών θα διατηρούνται από εμάς μέχρις ότου μας ειδοποιήσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες.

7. Τα Δικαιώματα Σας

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρούμε είναι λανθασμένα ή ανακριβή, έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε να τα δείτε, να διορθωθούν ή να σβηστούν, επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Θα διερευνήσουμε το παράπονο σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση του.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα έχουμε χειριστεί σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος,
P.O. Box 23378, 1082 Λευκωσία
Τήλ: +357 22 818456
Φάξ: +357 22304565
Email: [email protected]