Άλλη μια πράξη αγάπης από τις Υπεραγορές MAS

Η Υπεραγορά MAS ΧΡΙΣΤΟΣ Φ. Χ”ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ στην Αθηένου περισύλλεξε αριθμό πωμάτων και τα παρέδωσε στην εθελοντική ομάδα «Ανάσα Ζωής». Ο Δήμoς Αθηένου παρέλαβε ένα τροχοκάθισμα από την εθελοντική ομάδα «Ανάσα Ζωής», ως αποτέλεσμα της ευγενής χειρονομίας της Υπεραγοράς και δόθηκε στην Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων.