Ο Όμιλος Υπεραγορών MAS συνεχίζει τη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ακαδημιών!

Σε συνεργασία με την εταιρεία MSP Business Coaching & More Ltd και υπό την επιμέλεια του Οικονομικού Διευθυντή των Υπεραγορών ΜΑS, διεξήχθη στις 11 & 18 Μαΐου το πρώτο σε σειρά Σεμινάριο Λογιστικής που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.

Παρόντες λειτουργοί Λογιστηρίων αλλά και Ιδιοκτήτες των Υπεραγορών MAS.

Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο έγινε εις βάθος ανάλυση και επεξήγηση των Λογιστικών Καταστάσεων ενός οργανισμού, εμπλουτισμός και εξάσκηση σημαντικών Οικονομικών Δεικτών (ratios) ως εργαλεία αποφάσεων στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η μελέτη διαφόρων χρηματοοικονομικών εργαλείων για σύνταξη Προϋπολογισμών.