Στην πρόσφατη και εξαιρετικά επιτυχημένη γενική επιθεώρηση των 51 Υπεραγορών του Ομίλου Μas αναδείχθηκαν τα κορυφαία καταστήματα και βραβεύτηκαν από μέλη του διοικητικού συμβουλίου!

Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas υιοθέτησε αυτό τον θεσμό ο οποίος διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με απώτερο στόχο την διασφάλιση της ποιότητας, οικονομίας και αξιοπιστίας των Υπεραγορών του Ομίλου, επιβραβεύοντας τις καλύτερες από αυτές ανά κατηγορία μεγέθους.

Οι βραβευθέντες Υπεραγορές για το 2022 ανά κατηγορία είναι:

• Κατηγορία μεγάλων καταστημάτων: Υπεραγορά MAS K.CHRISTOU
• Κατηγορία μεσαίων καταστημάτων: Υπεραγορά MAS TREMETOUSIOTIS VERGINA & η Υπεραγορά MAS FRENAROS
• Κατηγορία μικρών καταστημάτων: Υπεραγορά MAS AG. VARVARA

Ο θεσμός αυτός, των επιθεωρήσεων και βραβεύσεων, συμβάλει στην βελτίωση των Υπεραγορών του Ομίλου σχετικά με:

o Merchandising
o Σημάνσεις και καθαριότητα
o Κοινής τιμολογιακής πολιτικής
o Εξυπηρέτηση των πελατών
o Άμεση ανταπόκριση & εγρήγορση του προσωπικού
o Βελτίωση των εμπορικών διαδικασιών
o Βελτίωση της εικόνας των Υπεραγορών Mas

Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas δίνοντας μεγάλη έμφαση στην κοινή ταυτότητα των 51 Υπεραγορών του Ομίλου Παγκύπρια και λαμβάνοντας υπόψιν τις προκλήσεις – ανάγκες του λιανικού εμπορίου σε συνδυασμό με τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών του συνεχίζει την προσπάθεια αναβάθμισης με την εφαρμογή βέλτιστων και καλύτερων πρακτικών με κύριο σκοπό την συλλογική επιτυχία και ανάπτυξη του Ομίλου.