ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 06 Μαρτίου 2023

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ερμηνεία και Ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

 • Λογαριασμός σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για να έχετε Εσείς πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε μέρη της Υπηρεσίας μας.
 • Θυγατρική σημαίνει μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με ένα συμβαλλόμενο μέρος, όπου “έλεγχος” σημαίνει ιδιοκτησία 50% ή περισσότερο των μετοχών, συμμετοχών ή άλλων τίτλων που δικαιούνται να ψηφίσουν για την εκλογή διευθυντών ή άλλης διαχειριστικής αρχής.
 • Η Εφαρμογή αναφέρεται στο MAS & WIN APP, το πρόγραμμα λογισμικού που παρέχεται από την Εταιρεία.
 • Το Appstore αναφέρεται στο Apple AppStore ή στο Android Appstore
 • Η Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως «η Εταιρεία», «Εμείς» ή «Εμάς» ή στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται στις MAS SUPERMARKETS, οδός Ερμού 13 Α, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου Λευκωσία, 2548.

Για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

 • Η χώρα αναφέρεται σε: Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.
 • Η Σελίδα Ακολούθων στο Facebook είναι ένα δημόσιο προφίλ με το όνομα MAS SUPERMARKETS που δημιουργήθηκε ειδικά από την Εταιρεία στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, προσβάσιμο από τη διεύθυνση https://www.facebook.com/massupermarkets/
 • Ο ΓΚΠΔ αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

Για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ, Προσωπικά Δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με Εσάς, όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικό στο διαδίκτυο ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν σωματική, φυσική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα.

 • Η Υπηρεσία αναφέρεται στην Εφαρμογή.
 • Ως Πάροχος Υπηρεσιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας. Για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ, οι Πάροχοι Υπηρεσιών θεωρούνται ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • Η Υπηρεσία Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτων αναφέρεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή οποιονδήποτε ιστότοπο κοινωνικού δικτύου μέσω του οποίου ένας Χρήστης μπορεί να συνδεθεί ή να δημιουργήσει έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.
 • Τα Δεδομένα Χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε παράγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).
 • Ο όρος Εσείς, σημαίνει και αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, μπορείτε να αναφερθείτε ως Υποκείμενο Δεδομένων ή ως Χρήστης καθώς είστε το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η SYK Anemos Supermarkets Ltd (ΗΕ 69266) και ο Όμιλος «MAS SUPERMARKETS» (εφεξής «η Εταιρεία», ή «εμείς»), κατά καιρούς συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, στους πελάτες, στους υπαλλήλους της Εταιρείας και τα καταστήματα «MAS» (εφεξής «εσείς», «σας»), στο πλαίσιο διαφορετικών τύπων διαγωνισμών, προωθητικών ενεργειών και συναφών δραστηριοτήτων που διεξάγει η Εταιρεία στα καταστήματα ή στο διαδίκτυο και σε διάφορες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής «Διαγωνισμοί»), με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιέχει όλες τις πληροφορίες που η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων βάσει του νόμου και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (“ΓΚΠΔ”), πρέπει να σας παρέχει, ως αντικείμενο των συλλεγόμενων και επεξεργασμένων δεδομένων.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που συνάπτει η Εταιρεία μας μαζί σας. Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής σας για κάθε διαγωνισμό, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει διεξοδικά, κατανοήσει και κατανοήσει πλήρως αυτή τη Δήλωση Απορρήτου και το περιεχόμενό της.

 1. Τα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας. Τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό:

 1. Όνομα και επώνυμο,
 2. Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου,
 3. Διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας,
 4. Αριθμός τηλεφώνου,
 5. Πιθανώς φωτογραφίες που έχετε δημοσιεύσει ή ανεβάσει ως φωτογραφίες προφίλ σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα.
 6. Δεδομένα χρήσης (όπως εξηγείται παρακάτω)
 7. Προφίλ σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
 • Τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.
 • Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής σας, της διεύθυνσης IP της κινητής συσκευής σας, του κινητού σας τηλεφώνου λειτουργικό σύστημα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο για κινητά που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.
 • Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής.

Πληροφορίες από Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτων

Η Εταιρεία και η Υπηρεσία ενδέχεται να σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μέσω των ακόλουθων Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε μέσω ή με άλλο τρόπο να μας παραχωρήσετε πρόσβαση σε μια Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτου, ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα που έχουν ήδη συσχετιστεί με τον λογαριασμό της Υπηρεσίας Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτου, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση email σας, οι δραστηριότητές σας ή τη λίστα επαφών σας που σχετίζεται με αυτόν τον λογαριασμό.

Μπορεί επίσης να έχετε την επιλογή να μοιράζεστε πρόσθετες πληροφορίες με την Εταιρεία μέσω του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης Τρίτου. Εάν επιλέξετε να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες και Προσωπικά Δεδομένα, κατά την εγγραφή ή με άλλο τρόπο, δίνετε στην Εταιρεία την άδεια να τα χρησιμοποιεί, να τα κοινοποιεί και να τα αποθηκεύει με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 1. Σκοπός της Συλλογής Δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθοι:

 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων
 • Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • Για να διαφυλάξουμε το έννομο συμφέρον μας
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
 • Για την αναγνώριση του νικητή του διαγωνισμού
 • Για να ανακοινώσουμε και να προωθήσουμε τους νικητές του διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας.
 • Για την παροχή και τη συντήρηση της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας: για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.
 • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: η ανάπτυξη, η συμμόρφωση και η ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μαζί μας μέσω της Υπηρεσίας.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με λειτουργίες, προϊόντα ή υπηρεσίες με σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.
 • Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε, παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχετε ήδη αγοράσει ή ρωτήσει, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.
 • Για να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας: Για να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας προς εμάς.
 • Για να σας προσφέρουμε στοχευμένη διαφήμιση: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αναπτύξουμε και να προβάλλουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις (και να συνεργαστούμε με προμηθευτές τρίτων που το κάνουν) προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας ή/και την τοποθεσία σας και για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά τους.
 • Για επιχειρησιακές μεταβιβάσεις: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αξιολογήσουμε ή να πραγματοποιήσουμε συγχώνευση, εκποίηση, αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, διάλυση ή άλλη πώληση ή μεταβίβαση ορισμένων ή όλων των περιουσιακών μας στοιχείων, είτε ως συνεχιζόμενη επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης, ή παρόμοιας διαδικασίας, κατά την οποία τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για τους χρήστες της Υπηρεσίας μας είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται.
 • Για άλλους σκοπούς: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, προσδιορισμό τάσεων χρήσης, προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών και για αξιολόγηση και βελτίωση της Υπηρεσίας, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του μάρκετινγκ και της εμπειρίας σας.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με Παρόχους Υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας μας, για να διαφημιζόμαστε σε ιστότοπους τρίτων σε εσάς αφού επισκεφτείτε την Υπηρεσία μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Μπορούμε να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Με Συγγενείς Εταιρείες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις συγγενείς εταιρείες μας, οπότε θα απαιτήσουμε από αυτές τις συγγενείς εταιρείες να τηρήσουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι συγγενείς εταιρείες περιλαμβάνουν τη μητρική μας εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, εταίρους κοινοπραξίας ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εμάς.
 • Με επιχειρηματικούς εταίρους: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους για να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες.
 • Με άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους δημόσιους χώρους με άλλους χρήστες, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν από όλους τους χρήστες και ενδέχεται να διανεμηθούν δημοσίως. Εάν αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες ή εγγραφείτε μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτου, οι επαφές σας στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτου ενδέχεται να δουν το όνομά σας, το προφίλ, τις φωτογραφίες και την περιγραφή της δραστηριότητάς σας. Ομοίως, άλλοι χρήστες θα μπορούν να δουν περιγραφές της δραστηριότητάς σας, να επικοινωνήσουν μαζί σας και να δουν το προφίλ σας.
 • Με τη συγκατάθεσή σας: Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά παραπάνω και δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν μας το ζητήσετε.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες μεθόδους λήψης αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μόλις συμπληρώσετε και υπογράψετε το έντυπο συμμετοχής σε οποιονδήποτε διαγωνισμό της εταιρείας μας ή των καταστημάτων μας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας, καθώς και τις διατάξεις της παρούσας δήλωσης.

 1. Αποθήκευση και προστασία δεδομένων

Διατηρούμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία της Εταιρείας.

Για τη φύλαξη και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο και τον ΓΚΠΔ (ελεγχόμενη πρόσβαση, τείχη προστασίας, πρόγραμμα προστασίας από ιούς, κρυπτογράφηση δεδομένων κ.λπ.).

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Αναλυτικές Πληροφορίες για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου τους.

 1. Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλλουμε τις νομικές συμφωνίες και τις πολιτικές μας.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης γενικά διατηρούνται για μικρότερη περίοδο, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

 1. Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας

Εμπορικές συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία εμπλέκεται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα ειδοποιήσουμε πριν μεταφερθούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας και υπαχθούν σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να ζητηθεί από την Εταιρεία να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κρατική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας καλόπιστα ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας
 • Αποτροπή ή διερεύνηση πιθανών παρανομιών σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των Χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Προστασία έναντι νομικής ευθύνης
 1. Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας

Τα στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν — και να διατηρηθούν — σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, επαρχίας, χώρας ή άλλης κρατικής δικαιοδοσίας σας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν θα πραγματοποιηθεί σε οργανισμό ή χώρα εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων και άλλων προσωπικών στοιχείων σας.

 1. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Μέσα στην Εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από εκείνους που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά και που δεσμεύονται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 2.

Εκτός της Εταιρείας μας, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της λειτουργίας, όπως εταιρείες τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες πληροφορικής, πάροχοι λογισμικού και εταιρείες συντήρησης. Η επιλογή των συνεργατών γίνεται πολύ προσεκτικά, μετά από ενδελεχείς ελέγχους και επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με τρόπο ώστε η επεξεργασία να γίνεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τη σχετική νομοθεσία, διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Εξωτερικοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας στον ιστότοπό μας και στα κοινωνικά μας δίκτυα, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 1. 8. Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας μας, τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της Σύμβασης και της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή, όπου η συλλογή και η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας.

Μετά από αυτό το διάστημα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν αμετάκλητα. Τυχόν δεδομένα που μπορεί να διατηρούνται από εμάς για τους σκοπούς της προώθησης των υπηρεσιών μας θα διατηρηθούν μέχρι να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες.

 1. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας μεταφερθούν σε οντότητες ή άλλα τρίτα μέρη που εδρεύουν ή διαθέτουν ιστότοπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προτού μεταφέρουμε τα δεδομένα διασφαλίζουμε ότι, εκτός εάν επιτρέπεται νόμιμα σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με τον παραλήπτη, υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. μέσω απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω κατάλληλης διασφάλισης, όπως αυτοπιστοποίηση από τον παραλήπτη για την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, ή συμφωνία μέσω Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών μεταξύ της Εταιρείας μας και του παραλήπτη), ή τη συγκατάθεσή σας.

Μπορούμε να σας παρέχουμε μια λίστα παραληπτών σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συμφωνηθέντων κανονισμών που διασφαλίζουν επαρκή προστασία δεδομένων. Για να ζητήσετε και να αποκτήσετε αυτά, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης Δεδομένων στο [email protected]

 1. Συμπεριφορικό ΕπαναληπτικόΜάρκετινγκ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημιστεί σε εσάς μετά την πρόσβαση ή την επίσκεψή σας στην Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies και τεχνολογίες χωρίς cookie για να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τη Συσκευή σας και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας ώστε να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντά σας και να σας προσφέρουμε διαφημίσεις που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου τους και για να μας επιτρέψουν να:

 • Μετρήσουμε και να αναλύσουμε την κίνηση και τη δραστηριότητα περιήγησης στην Υπηρεσία μας
 • Εμφανίσουμε διαφημίσεις για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας σε εσάς σε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων
 • Μετρήσουμε και να αναλύσουμε την απόδοση των διαφημιστικών μας καμπανιών

Ορισμένοι από αυτούς τους τρίτους προμηθευτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες χωρίς cookie που ενδέχεται να μην επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που αποκλείουν τα cookie. Το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να αποκλείσετε τέτοιες τεχνολογίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία τρίτων για να απορρίψετε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών με σκοπό την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος:

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από όλες τις εξατομικευμένες διαφημίσεις ενεργοποιώντας λειτουργίες ιδιωτικότητας στην κινητή συσκευή σας, όπως Περιορισμός Παρακολούθησης Διαφημίσεων (iOS) και Εξαίρεση από την Εξατομίκευση Διαφημίσεων (Android). Ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας της κινητής συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες, όπως κατακερματισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχουν) ή άλλα διαδικτυακά αναγνωριστικά που συλλέγονται στην Υπηρεσία μας με αυτούς τους τρίτους προμηθευτές. Αυτό επιτρέπει στους τρίτους προμηθευτές μας να αναγνωρίζουν και να παραδίδουν τις διαφημίσεις σας σε συσκευές και προγράμματα περιήγησης. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από αυτούς τους τρίτους προμηθευτές και τις δυνατότητές τους μεταξύ συσκευών, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου κάθε προμηθευτή που παρατίθεται παρακάτω.

Οι τρίτοι προμηθευτές που χρησιμοποιούμε είναι:

 • Google Ads (AdWords)

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google Ads (AdWords) παρέχεται από την Google Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου Εμφάνισης Google μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεις του Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Η Google συνιστά επίσης την εγκατάσταση του Πρόσθετου Εξαίρεσης από το Google Analytics για Προγράμματα Περιήγησης – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Το Πρόσθετο Εξαίρεσης από το Google Analytics για Προγράμματα Περιήγησης παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Απορρήτου & Όρων της Google: https://policies.google.com/privacy

 • Facebook

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Facebook παρέχεται από την Facebook Inc.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/516147308587266

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Το Facebook τηρεί τις Αρχές Αυτορρύθμισης για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση που έχουν θεσπιστεί από την Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Digital Advertising Alliance στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ , της Digital Advertising Alliance of Canada στον Καναδά http://youradchoices.ca/ ή της European Interactive Digital Advertising Alliance στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/ ή να εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, επισκεφτείτε την Πολιτική Δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. 11. Τα Δικαιώματά σας

Τα Δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να σέβεται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας και να εγγυάται ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βάσει νόμου, εάν βρίσκεστε εντός της ΕΕ, να:

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Όποτε είναι δυνατό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας απευθείας στην ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε. Αυτό σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς.
 • Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον ως νομική βάση για την επεξεργασία μας και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για αυτόν τον λόγο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Ζητήσετε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν δεν υπάρχει καλός λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Ζητήσετε τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες αρχικά παρείχατε τη συγκατάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε μια σύμβαση μαζί σας.
 • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πρόσβαση σε ορισμένες συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Άσκηση των Δικαιωμάτων Προστασίας Δεδομένων σας βάσει του ΓΚΠΔ

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης επικοινωνώντας μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Εάν κάνετε ένα αίτημα, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ.

Σελίδα θαυμαστών στο Facebook

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για τη σελίδα θαυμαστών του Facebook

Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των Προσωπικών Δεδομένων σας που συλλέγονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Ως χειριστής της Σελίδας Θαυμαστών του Facebook https://www.facebook.com/massupermarkets/ , η Εταιρεία και ο διαχειριστής του κοινωνικού δικτύου Facebook είναι Από Κοινού Ελεγκτές.

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με το Facebook που ορίζουν μεταξύ άλλων τους όρους χρήσης της Σελίδας Θαυμαστών του Facebook. Αυτοί οι όροι βασίζονται κυρίως στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου του Facebook https://www.facebook.com/policy.php για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Facebook διαχειρίζεται Προσωπικά Δεδομένα ή επικοινωνήστε με το Facebook διαδικτυακά ή μέσω ταχυδρομείου: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες.

Facebook Insights

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Facebook Insights σε σχέση με τη λειτουργία της Σελίδας Θαυμαστών του Facebook και βάσει του ΓΚΠΔ, προκειμένου να λάβουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα για τους χρήστες μας.

Για το σκοπό αυτό, το Facebook τοποθετεί ένα Cookie στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται τη Σελίδα Θαυμαστών μας στο Facebook. Κάθε Cookie περιέχει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης και παραμένει ενεργό για μια περίοδο δύο ετών, εκτός εάν διαγραφεί πριν από το τέλος αυτής της περιόδου.

Το Facebook λαμβάνει, καταγράφει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Cookie, ειδικά όταν ο χρήστης επισκέπτεται τις υπηρεσίες Facebook, υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέλη της σελίδας θαυμαστών Facebook και υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Facebook εδώ: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ιδιωτικό Απόρρητο των Παιδιών

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας παρείχε Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Εάν πρέπει να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχείων σας και η χώρα σας απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα, ενδέχεται να απαιτήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα σας προτού συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ελέγχονται από Εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή/και μιας εμφανούς ειδοποίησης για την Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στο επάνω μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε είναι λανθασμένο ή ανακριβές, μπορείτε να ζητήσετε να το δείτε, να το διορθώσετε ή να το διαγράψετε επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] ή καλώντας τον ακόλουθο αριθμό: 00357 22 015964.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου. Θα εξετάσουμε το παράπονό σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να το επιλύσουμε.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, οδός Ιάσονος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL maria.georgiou@mascy.net.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ, Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ ‘Η/ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΠΙΤΚΟΥ, ΕΝΤΥΠΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ. Η ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑ ΤΗΝ APPLE, ΤΟ ANDROID Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΧΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΘΛΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΑΥΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ APPLE INC. (APPLE APPSTORE) ΚΑΙ ΤΗΣ GOOGLE INC. (GOOGLE PLAY STORE) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ.


NOTICE ΟΝ PRIVACY AND PERSONAL DATA PROCESSING

Last updated: March 06, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions.

The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Application refers to MAS SUPERMARKETS, the software program provided by the Company.
 • Appstore refers to the Apple AppStore or the Android Appstore
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to MAS SUPERMARKETS, 13 A Ermou Str, Industrial Area Idaliou Nicosia, 2548.

For the purposes of the GDPR, the Company is the Data Controller.

 • Country refers to: the Republic of Cyprus.
 • Data Controller, for the purposes of the GDPR (General Data Protection Regulation), refers to the Company as the legal person which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of Personal Data.
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone, or a digital tablet.
 • GDPR refers to the European Union General Data Protection Regulation.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

For the purposes of GDPR, Personal Data means any information relating to You such as a name, an identification number, location data, online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity.

 • Service refers to the Application.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used. For the purposes of the GDPR, Service Providers are considered Data Processors.
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • You, means and refers to the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Under GDPR, You can be referred to as the Data Subject or as the User as you are the individual using the Service.

GENERAL TERMS

SYK Anemos Supermarkets Ltd (ΗΕ69266) and “MAS SUPERMARKETS” Group (hereinafter “the “Company”, or “we”), occasionally collects and processes personal data for the purpose of providing services to the public, customers, employees of the Company and “MAS” stores (hereinafter “you”, “your”), in the context of different types of competitions, promotions and related activities conducted by the Company at the stores or on the internet and various social media platforms (hereinafter “Competitions”), in the manner and for the purposes described herein.

This Privacy Notice contains all the information that the Company, being the data controller under the law and the General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”), must provide to you, as the subject of the collected and processed data.

This Privacy Notice is attached to and forms an integral part of the Contract that our Company forms with you. By completing your entry form for each competition, you confirm that you have thoroughly read and fully understood and comprehended this Privacy Notice and its contents.

 1. The Personal Data We Collect and Process

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 1. Name and surname,
 2. Identity card or passport number,
 3. Address and Postal Code,
 4. Telephone number,
 5. Possibly photos you have posted or uploaded as profile pictures on various social networks.
 6. Usage Data (as explained below)
 7. Social Media Profiles
 1. Usage Data maybe collected automatically when using the Service.
 1. Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.
 1. When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.
 1. We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company and the Service may allow You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services including but not limited to:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service’s account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.

You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service’s account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

 1. Purpose of Data Collection

The purposes for which we collect and use your personal data are the following:

 • To fulfil our contractual obligations
 • To comply with our legal obligations
 • To safeguard our legitimate interest
 • To communicate with you about the outcome of the competition
 • To acknowledge the competition winner
 • To announce and promote the competition winners on social media or on our website, following your express consent.
 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items, or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • To deliver targeted advertising to You: We may use Your information to develop and display content and advertising (and work with third-party vendors who do so) tailored to Your interests and/or location and to measure its effectiveness.
 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to advertise on third party websites to You after You visited our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services, or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

We neither collect nor process any of your personal data other than those explicitly mentioned above, and we do not use your personal data without your explicit consent unless you ask us to do so.

We do not use automated decision-making or profiling methods when processing your personal data.

Once you complete and sign the participation form in any competition of our company or our stores, you expressly agree and accept the collection and processing of the above-mentioned personal data by our company, as well as the provisions of this notice.

 1. Data Storage and Protection

We keep, store and process your personal data at the Company’s offices.

For the safekeeping and protection of your personal data, the Company takes all necessary technical and organizational measures to ensure that the processing is carried out in accordance with the law and the GDPR (controlled access, firewalls, antivirus, data encryption, etc.).

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Detailed Information on the Processing of Your Personal Data

The Service Providers We use may have access to Your Personal Data. These third-party vendors collect, store, use, process, and transfer information about Your activity on Our Service in accordance with their Privacy Policies.

 1. Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

 1. Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability
 1. 6. Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country, or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

 1. 7.  Access to your Data

Within our Company, your personal data may be accessed only by those who need to have access to it, and who are bound to a duty of confidentiality and only for the purposes outlined in paragraph 2.

Outside our Company, recipients of your personal data may be third parties who provide services to our Company in the context of its business operation, such as technical service companies, IT services, software providers and maintenance companies. The choice of partners is made very carefully, after thorough checks and sufficient assurances on the implementation of appropriate technical and organizational measures in such manner that the processing is carried out in accordance with the GDPR and the relevant legislation, ensuring the protection of your rights.

External recipients of your personal data may include third parties who may have access to your data on our website and social networks, for the purposes mentioned in paragraph 2.

 1. 8.  Data Storage Period

In accordance with our Company’s policy, your data is kept only for as long as necessary to fulfil the purposes of the Contract and this Privacy Notice, or, where collection and processing is done with your consent, until your consent is withdrawn. In addition, we retain your personal data for as long as necessary to comply with tax law, to exercise our legal rights and to safeguard our legitimate interests.

After this period, your personal data will be irretrievably destroyed. Any data that may be held by us for the purposes of promoting our services will be held until you notify us that you no longer wish to receive this information.

 1. 9.  Data Transfer to Third Countries

In the case that your data is transferred to entities or other third parties that are based or have a personal data processing site in a country that is not a member of the European Union or the European Economic Area, before we transfer the data we ensure that, except where lawfully permitted in exceptional circumstances relating to the recipient, there is an appropriate level of data protection (e.g. through a European Commission adequacy decision, through appropriate assurance such as self-certification by the recipient for the EU-US Privacy Shield, or agreement through Standard Contractual Clauses between our Company and the recipient), or consent from you.

We can provide you with a list of recipients in third countries and a copy of the agreed regulations which ensure adequate data protection. To request and obtain these, please contact our Data Compliance Officer at [email protected]

 1. Behavioral Remarketing

The Company uses remarketing services to advertise to You after You accessed or visited our Service. We and Our third-party vendors use cookies and non-cookie technologies to help Us recognize Your Device and understand how You use our Service so that We can improve our Service to reflect Your interests and serve You advertisements that are likely to be of more interest to You.

These third-party vendors collect, store, use, process, and transfer information about Your activity on Our Service in accordance with their Privacy Policies and to enable Us to:

 • Measure and analyze traffic and browsing activity on Our Service
 • Show advertisements for our products and/or services to You on third-party websites or apps
 • Measure and analyze the performance of Our advertising campaigns

Some of these third-party vendors may use non-cookie technologies that may not be impacted by browser settings that block cookies. Your browser may not permit You to block such technologies. You can use the following third-party tools to decline the collection and use of information for the purpose of serving You interest-based advertising:

You may opt-out of all personalized advertising by enabling privacy features on Your mobile device such as Limit Ad Tracking (iOS) and Opt Out of Ads Personalization (Android). See Your mobile device Help system for more information.

We may share information, such as hashed email addresses (if available) or other online identifiers collected on Our Service with these third-party vendors. This allows Our third-party vendors to recognize and deliver You ads across devices and browsers. To read more about the technologies used by these third-party vendors and their cross-device capabilities please refer to the Privacy Policy of each vendor listed below.

The third-party vendors We use are:

 • Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) remarketing service is provided by Google Inc.

You can opt-out of Google Analytics for Display Advertising and customise the Google Display Network ads by visiting the Google Ads Settings page: http://www.google.com/settings/ads

Google also recommends installing the Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – for your web browser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on provides visitors with the ability to prevent their data from being collected and used by Google Analytics.

For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy

 • Facebook

Facebook remarketing service is provided by Facebook Inc.

You can learn more about interest-based advertising from Facebook by visiting this page: https://www.facebook.com/help/516147308587266

To opt-out from Facebook’s interest-based ads, follow these instructions from Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook adheres to the Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising established by the Digital Advertising Alliance. You can also opt-out from Facebook and other participating companies through the Digital Advertising Alliance in the USA http://www.aboutads.info/choices/, the Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ or the European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/, or opt-out using your mobile device settings.

For more information on the privacy practices of Facebook, please visit Facebook’s Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. 11.  Your Rights

Your Rights under the GDPR

The Company undertakes to respect the confidentiality of Your Personal Data and to guarantee You can exercise Your rights.

You have the right under this Privacy Policy, and by law if You are within the EU, to:

 • Request access to Your Personal Data. The right to access, update or delete the information We have on You. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of Your Personal Data directly within Your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact Us to assist You. This also enables You to receive a copy of the Personal Data We hold about You.
 • Request correction of the Personal Data that We hold about You. You have the right to have any incomplete or inaccurate information We hold about You corrected.
 • Object to processing of Your Personal Data. This right exists where We are relying on a legitimate interest as the legal basis for Our processing and there is something about Your particular situation, which makes You want to object to our processing of Your Personal Data on this ground. You also have the right to object where We are processing Your Personal Data for direct marketing purposes.
 • Request erasure of Your Personal Data. You have the right to ask Us to delete or remove Personal Data when there is no good reason for Us to continue processing it.
 • Request the transfer of Your Personal Data. We will provide to You, or to a third-party You have chosen, Your Personal Data in a structured, commonly used, machine-readable format. Please note that this right only applies to automated information which You initially provided consent for Us to use or where We used the information to perform a contract with You.
 • Withdraw Your consent. You have the right to withdraw Your consent on using your Personal Data. If You withdraw Your consent, We may not be able to provide You with access to certain specific functionalities of the Service.

Exercising of Your GDPR Data Protection Rights

You may exercise Your rights of access, rectification, cancellation and opposition by contacting Us. Please note that we may ask You to verify Your identity before responding to such requests. If You make a request, We will try our best to respond to You as soon as possible.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about Our collection and use of Your Personal Data. For more information, if You are in the European Economic Area (EEA), please contact Your local data protection authority in the EEA.

Facebook Fan Page

Data Controller for the Facebook Fan Page

The Company is the Data Controller of Your Personal Data collected while using the Service. As operator of the Facebook Fan Page https://www.facebook.com/massupermarkets/, the Company and the operator of the social network Facebook are Joint Controllers.

The Company has entered into agreements with Facebook that define the terms for use of the Facebook Fan Page, among other things. These terms are mostly based on the Facebook Terms of Service: https://www.facebook.com/terms.php

Visit the Facebook Privacy Policy https://www.facebook.com/policy.php for more information about how Facebook manages Personal data or contact Facebook online, or by mail: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Facebook Insights

We use the Facebook Insights function in connection with the operation of the Facebook Fan Page and on the basis of the GDPR, in order to obtain anonymized statistical data about Our users.

For this purpose, Facebook places a Cookie on the device of the user visiting Our Facebook Fan Page. Each Cookie contains a unique identifier code and remains active for a period of two years, except when it is deleted before the end of this period.

Facebook receives, records and processes the information stored in the Cookie, especially when the user visits the Facebook services, services that are provided by other members of the Facebook Fan Page and services by other companies that use Facebook services.

For more information on the privacy practices of Facebook, please visit Facebook Privacy Policy here: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 18 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

If you believe that any of your personal data that we hold is incorrect or inaccurate, you may request to view it, have it corrected or deleted by contacting us at [email protected]  or by calling the following number: 00357 22 015964.

If you wish to make a complaint about the way we handle your personal data, you may contact us at the above email address and telephone number. We will look into your complaint and work with you to resolve it.

If you still believe that we have not handled your personal data in accordance with the law, you may submit your complaint to the office of the Data Protection Commissioner, 1 Iasonos street, 2nd Floor, 1082 Nicosia, tel. +357 22 818456, email-address: commissioner@dataprotection.gov.cy.

IN ANY CASE, YOU HAVE THE STATED RIGHT TO CONTACT US AT ANY TIME AND REQUEST THE IMMEDIATE DELETION, WITHDRAWAL AND REVOCATION OF THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BY OUR COMPANY BY CONTACTING US AT THE E-MAIL ADDRESS [email protected].

DISCLAIMER:

BY PARTICIPATING IN ANY GIVEAWAY OR COMPETITION OR ACCEPTING THE PRIZE, THE WINNER GIVES HIS CONSENT TO THE COMPANY TO PUBLISH HIS NAME AND CITY OF RESIDENCE COLLECTED FROM THE COMPETITION, IN ANY MEDIA AND/OR SOCIAL MEDIA NETWORK. THIS RIGHT IS NOT LIMITED TO THE USE OF THE WINNERS’ NAMES BUT MAY INCLUDE THE USE OF A PHOTOGRAPH TAKEN OF THE WINNER AND THE PRIZE FOR USE VIA TELEVISION, PRINTED, ELECTRONIC OR WEB-BASED MEDIA. REFUSAL OF A WINNER TO INCLUDE HIS NAME AND PHOTOGRAPH GIVES THE COMPANY THE RIGHT TO REFUSE DELIVERY OF THE PRIZE.

THE SERVICES IS WHOLLY AND FULLY OPERATED BY OUR COMPANY AND AFFILIATES AND APPLE, ANDROID OR ANY OTHER PROVIDER USED TO DOWNLOAD THE APP OR THE SERVICE HAS NO CONTROL, LIABILITY OR RESPONSIBILITY AGAINST YOU OR REGARDING ANY PRIZES, COMPETITIONS OR GIVEAWAYS PROVIDED THROUGH THE APP AND THE SERVICE.

THIS SERVICE IS THE SOLE PROPERTY OF THE COMPANY AND ALL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ARE VESTED TO THE COMPANY. THE GIVEAWAYS, SWEEPSTAKES AND COMPETITIONS FEATURED OR AVAILABLE THROUGH THE SERVICE ARE THE SOLE PROPERTY AND RESPONSIBILITY OF THE COMPANY AND APPLE INC. (APPLE APPSTORE) OR GOOGLE INC. (GOOGLE PLAY STORE) STORE, DO NOT HAVE ANY LIABILITY, RESPONSIBILITY, OR EXPOSURE AS IT CONCERNS SUCH COMPETITIONS, GIVEAWAYS OR SWEEPSTAKES AND ARE NOT INVOLVED WHATSOEVER IN THEM.