Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas και οι εταιρίες P. Ioannides Packaging Limited και η αλλαντοβιομηχανία Χρυσόδάλια παρευρέθηκαν στην Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» όπου παρέδωσαν επιταγή ύψους €8,000 που συγκεντρώθηκε από την δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου.
Στηρίζουμε τους συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στοχεύουμε σε μία πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνία… για όλους MAS!