Σε πρόσφατη επιτυχημένη γενική επιθεώρηση των 52 Υπεραγορών που ανήκουν στον Όμιλο Mas, αναδείχθηκαν και βραβεύτηκαν τα κορυφαία καταστήματα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 

Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas ενσωματώνοντας τον θεσμό των ετήσιων βραβεύσεων επί τακτικής βάσεως στη λειτουργία του έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ποιότητα, την οικονομία και την αξιοπιστία των Υπεραγορών του Ομίλου, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τα καλύτερα καταστήματα σε κάθε κατηγορία.

 

Οι βραβευθείσες Υπεραγορές για το 2023 ανά κατηγορία είναι:

 

1η Κατηγορία «Μεγάλο Κατάστημα»:

1η θέση: Υπεραγορά MAS ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ (Αραδίππου)

2η θέση: Υπεραγορά MAS ΤΟΥΜΠΑΣ (Τσέρι)

 

2η Κατηγορία «Μεσαίο Κατάστημα»:

1η θέση: Υπεραγορά MAS Α. ΜΑΡΚΟΥ (Αρεδιού)

3η Κατηγορία «Μικρό Κατάστημα»:

1η θέση: Υπεραγορά MAS TTEROS (Ορόκλινη)

2η θέση: Υπεραγορά MAS ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Αγ. Βαρβάρα)

 

Ο θεσμός αυτός, των επιθεωρήσεων και βραβεύσεων, συμβάλει στη βελτίωση των Υπεραγορών του Ομίλου σχετικά με:

o   Merchandising

o   Σημάνσεις και καθαριότητα

o   Κοινή τιμολογιακή πολιτική

o   Εξυπηρέτηση των πελατών

o   Άμεση ανταπόκριση & εγρήγορση του προσωπικού

o   Βελτίωση των εμπορικών διαδικασιών

o   Βελτίωση της εικόνας των Υπεραγορών Mas

Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas εστιάζει σημαντικά στην ενίσχυση της κοινής ταυτότητας των 52 Υπεραγορών του σε Παγκύπρια εμβέλεια. Με γνώμονα τις προκλήσεις και τις ανάγκες του λιανικού εμπορίου, σε συνδυασμό με τις ατομικές ανάγκες των πελατών του, ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειες αναβάθμισης μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών. Κεντρικός στόχος είναι η συλλογική επιτυχία και η ανάπτυξη του Ομίλου, προσαρμόζοντας τις δράσεις του στις εξελίξεις της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών του.